ZARZĄD

ZARZAD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZASKALU

Prezes: Król Jacek

Naczelnik: Król Wojciech

z-ca.Naczelnika: Gacek Krzysztof

Skarbnik: Cetera Daniel

Sekretarz: Gacek Paweł

Gospodarz: Białoń Józefa

Kronikarz: Szczęch Ireneusz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący komisji: Babiarz Wojciech

Członkowie: Kopiński Andrzej , Buroń Rafał