KONTAKT

Prezes: Król Jacek – 600 311 085

Naczelnik: Król Wojciech – 692 683 800

Skarbnik: Cetera Daniel – 501 304 607

Zarządca budynku: Król Andrzej – 692 272 891

Media OSP: Ireneusz Szczęch – 788 320 792