HISTORIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaskalu powstała w 1952 roku. Jej założycielami byli:
Józef Gacek – komendant
Józef Cebulski – prezes
Jan Łęczycki
Andrzej Kwak
Józef Gacek – Kuraś.
Wymienione wyżej osoby rozpoczęły budowę remizy strażackiej. Obecnie strażacy pomagają mieszkańcom w usuwaniu szkód wyrządzonych przez pożar lub powódź. Swoje obowiązki wykonują bezinteresownie. W ostatnich latach powstały drużyny młodzieżowe żeńskie i męskie. Drużyna żeńska w latach 80 – tych zdobyła 6 miejsce w zawodach ogólnokrajowych. O dużej sprawności fizycznej strażaków świadczą liczne dyplomy i puchary pomieszczone w gablotach remizy.